کتاب های قدیمی مدرسه

تجدید خاطرات کودکان قدیم و بزرگسالان امروز

باز هم مهر ماه آمد. همه به بچه مدرسه ای ها تبریک آمدن سال تحصیلی و آغاز یک سال تلاش در سنگر دانش را میگویند. ولی واقعیت این است که تمام بزرگسالان در واقع حس و حال رفتن به مدرسه را تجدید خاطره میکنند. آن حسی که درسالهای قدیم در ابتدای هر سال دبستان با ورق زدن کتابهای مدرسه وتماشای تصاویر و بوییدن کاغذ کتابها به انسان دست میداد با هیچ چیز قابل قیاس نیست.تماشای تصاویر چوپان دروغگو . حسنک کجایی. تصمیم کبری .فرهاد کنجکاو .دارا و سارا .روباه و خروس و... در آن سن وسال بخشی از فرهنگ مشترک کودکان این مرز و بوم است.  همان حسی که  خاطره آن پس از گذشت سالهای بسیار و زمانی که انسان در قالب یک بزرگسال مشغول فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و نبرد در عرصه زندگی شغلی وخانوادگی است باز هم  انسان راترک نمیگوید.

آن حس و حال شادمانه هیچگاه برای یک بزرگسال تکرار نخواهد شد.

(به یاد مهرماه ۱۳۵۸  اولین روز مدرسه  صف کلاس اول و...)

 

 

فارسی پنجم دبستان ۱۳۴۸

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم مهر ۱۳۹۰ساعت 12:26  توسط کودک قدیم  |